Contact

Heb je vragen over het onderzoek? Je kan dan hiervoor vragen stellen aan de verschillende initiatiefnemers van Het Schone Waterexperiment.

Deltares: Bas van Zaan
Wageningen Environmental Research (Alterra): Gerben Mol
Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Liesbeth Hersbach
KWR: Stijn Brouwer
Kunstenaar Pavèl van Houten

waterballon-dick-duyves-afgekocht-4

Het Schone Waterexperiment is een initiatief van de volgende organisaties:

Deltares
Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij.

Pavèl van Houten
Pavèl van Houten is beeldend kunstenaar met een grote interesse in de mystiek van wetenschappelijk onderzoek. In zijn projecten bestudeert hij methodes waarmee mensen de wereld logisch of betekenisvol maken. Volgens Van Houten zijn het de verbindingen die we tussen elkaar en de dingen leggen die ons bestaan en onze contacten interessant en zinvol maken. Zo toerde hij door Nederland met de Waardeloze Winkel, een winkel waar bezoekers objecten konden verkopen die hun functie volledig verloren waren, en richtte hij Data Tours op, een stadswandeling die stilstond bij zaken waar we normaliter overheen kijken. Verder exposeerde hij in het Stedelijk Museum Amsterdam, Mediamatic, Frans Hals Museum, Art Rotterdam en won hij de Dutch Design Award 2014 voor zijn visuele onderzoek naar boomblaadjes in de dierentuin Artis.

Universiteit Wageningen
De kracht van Wageningen University & Research ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Het domein van Wageningen University & Research bestaat uit drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. In de natuur en om te drinken. Zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Onze opdrachtgevers zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor veilige dijken, het waterpeil, het zuiveren van afvalwater, de kwaliteit van het oppervlaktewater en goede doorgang van vaarwegen in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Waternet voert de taken van het waterschap uit.

KWR Watercycle Research Institute
KWR is een toegepast wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat kennis genereert om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

AMS institute
AMS Institute is een internationaal en toonaangevend instituut waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, ontwerpers, digital engineers en wetenschappers gezamenlijk interdisciplinaire oplossingen ontwikkelen en in de praktijk brengen. AMS Institute richt zich vanuit een diep begrip van stedelijke problematiek op toegepast onderzoek op thema’s zoals water, energie, afval, voedsel, data en mobiliteit en vooral ook de integratie van deze thema’s, daar waar deze samen komen. De Amsterdam Metropool Regio is hierin haar thuisbasis en testtuin.

Externe teamleden
Allard Medema: productie en ontwerp
Maartje de Goede: ontwerp
Kris Borgerink: website
Stefan Stoer en Tom van Boom: bouw Watertransformator
Josjah Kunkeler: video’s en fotografie