Rapport en projectvideo online

Het team van Het Schone Waterexperiment heeft gezamenlijk een uitgebreid rapport opgesteld, waarin al de uitslagen van Het Schone Waterexperiment besproken en getoond worden. Ook staat hierin beschreven hoe we tot het project gekomen zijn en wat verbeterpunten zijn voor mogelijke volgende edities. Het rapport is hier te downloaden.

Naast het rapport hebben we ook de onderstaande projectvideo gemaakt, waarin kort een indruk gegeven wordt over het gehele project.

Al de data openbaar
We hebben besloten om al de data geanonimiseerd openbaar te stellen. De data in dit document is ingevoerd door de deelnemers en dus ongefilterd. Met deze dataset kan je zelf berekeningen maken, conclusies trekken of specifieke gebieden analyseren. Je hebt hier wel enige kennis nodig van excel. Als je interesse hierin hebt kan je de excellijst hier downloaden.